นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า PDPA

PGSLOT.CEO ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง เช่น
  1. การสมัครสมาชิก
  2. โทรศัพท์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล
  2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  3. ข้อมูลการทำธุระกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
  4. ข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น IP address คุ้กกี้ ผ่านช่องทาง Google Analytic ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
  5. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บทความ รูปภาพ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น